niedziela, 17 lutego 2013

VI Forum Monarchistów Polskich


 
Referaty Pana Marka Stefana Szmidta, jednego z prelegentów na Forum Monarchistów Polskich 2013:
 
- Legitymizm i Legalizm etyczny. Teza główna: Współczesne formy rządów nie mają nic wspólnego ani z Legitymizmem, ani z Legalizmem etycznym…
- Hierarchiczność.
Dostępna jest również w formie elektronicznej książka Pana Marka Szmidta pt. Idea Polski w Myśli Konserwatywnej:
 
Marta Czech