piątek, 30 października 2015

Dymitr Mereżkowski o Polsce i Rosji


          ,,Rosja sama powstać i odrodzić się nie może. Trzeba nowych waregów. Tymi waregami muszą być Polacy. Muszą bolszewików pobić, Moskwę zdobyć, Rosję uporządkować, zorganizować i wprowadzić federację narodów słowiańskich.
Jeżeli Polska nie podejmie się tej misji dziejowej obecnie, nigdy się ta chwila już nie powtórzy. I Rosja będzie musiała wpaść w objęcia Niemiec, które następnie wspólnie z Rosją Polskę zduszą. Ani dla Europy, ani dla Polski nie ma i nie może być pokoju, póki istnieje bolszewizm. Albo będzie bolszewizm i nie będzie Polski, albo odwrotnie. Jedno z dwojga. Widzimy to z przerażającą jasnością.”
(Dymitr Mereżkowski)


Marta Czech

poniedziałek, 19 października 2015

W obronie romantyzmu


          Są dwa rodzaje romantyzmu - ten, który stawia romantyczne wyobrażenie w opozycji do rzeczywistości, która wobec owego blednie, napawając człowieka dekadentyzmem oraz ten, który na trudną rzeczywistość nakłada swego rodzaju ,,filtr" ją upiększający, pozwalając dzięki temu dostrzec w otoczeniu - poprzez odpowiednio skonstruowaną analogię - zacne przymioty. Vide: choćby dostrzeganie rycerskości u dzisiejszych mężczyzn. Zawsze będę obrończynią tego drugiego.

Caspar David Friedrich, Mężczyzna i kobieta zapatrzeni w księżyc (ok 1830-1835)
 
Marta Czech